ถ้าคุณ ฝันเห็นดอกบัว ทำนายได้ว่าอย่างไร?

ฝันเห็นดอกบัว ในยามที่เราทำบุญ ถวายพระ ก็มักจะมีดอกบัวถวายอยู่ด้วย หรือบางบ้านก็ปลูกดอกบัว ทำไมจู่ๆ ฝันเห็นดอกบัว ฝันว่าได้ดอกบัว ทั้งๆ ที่ในความเปนจร...