เริ่มต้นความสิริมงคล บูชาพระ ทำอย่างไรเสริมดวงให้ปัง ด้วยการไหว้พระประจำวันเกิด

เริ่มต้นความสิริมงคล บูชาพระ ทำอย่างไรเสริมดวงให้ปัง ด้วยการไหว้พระประจำวันเกิด

อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว เป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีกันเสียที ได้เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง และเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นสู่ปีใหม่ ทำอะไรใหม่ๆ วันนี้เลขเด่นออนไลน์จึงอยากชวนเพื่อนๆ พุทธศาสนิกชน ที่สนใจในเรื่องของการบูชาพระ โดยเฉพาะการบูชาพระประจำวันเกิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นความสิริมงคล เราลองมาทำความรู้จักพระประจำวันเกิดทั้ง 7 กัน ว่าเราควรบูชาพระประเภทไหนกันดี นอกจากนี้แอดยังได้นำบทสวดบูชาพระประจำวันเกิดมาฝากกันด้วย มาดูกันเลย

บูชาพระประจำวันเกิด พระปางอะไร ทำบุญด้วยอะไรจึงเหมาะสม

บูชาพระ

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ควรบูชา พระปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ พระแก้วมรกต ,เสด็จพ่อ ร.5 , พระแม่อุมาเทวี , เจ้าแม่กวนอิม ,รูปปั้นพญาครุฑ หรือ สิงห์ และ ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ การปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิด การเติมตะเกียงน้ำมันตามวัด ทำทานกับคนตาบอด

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโมวิ มุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

แบบย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ท่านที่เกิดวันจันทร์ ควรบูชา พระปางห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ ปู่ฤาษีพ่อแก่ , สมเด็จโต , พระแม่ลักษมี , เจ้าแม่กวนอิม ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันจันทร์ การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ ให้ไปนมัสการขอพรที่วัดแขก สีลม หรือ เทวสถาน ในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น 7-15 ค่ำ ทำทานบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรที่เกี่ยวกับสตรี

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวด 15 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

แบบย่อ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

บูชาพระ

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ท่านที่เกิดวันอังคาร ควรบูชา พระปางไสยยาสน์ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ ปู่ฤาษีพ่อแก่ ,เสด็จพ่อ ร.5 , พระพรหม , รูปปั้นราชสีห์สีทอง และ นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันอังคาร การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ ไปนมัสการขอพรที่วัดโพธิ์ ในวันอังคาร ข้างขึ้น 7-15 ค่ำ ทำทานกับคนพิการทางปาก หรือผู้ป่วยโรคลมชัก

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร (สวด 8 จบ)

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

ท่านที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ควรบูชา พระปางอุ้มบาตร ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ พระแก้วมรกต , สมเด็จโต และ นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันพุทธ (กลางวัน) การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ การถวายหลอดไฟนีออน ในวันข้างขึ้น 5 -15 ค่ำ ทำทานกับคนพิการทางหู

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน) สวด 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

ท่านที่เกิดวันพุทธ (กลางคืน) ควรบูชา พระปางป่าเลไลย์ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ พระราหู , พญาครุฑ , เสด็จพ่อ ร.5 , พระนารายณ์ และ นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันพุทธ (กลางคืน) การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ การไหว้พระราหูทุกวันพุทธ ทำทานกับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติด

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) สวด 12 จบ
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

แบบย่อ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรบูชา พระปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ ปู่ฤาษีพ่อแก่ , พระพุทธชินราช ,พระแม่อุมาเทวี , เจ้าแม่กวนอิม , เสด็จพ่อ ร.5 นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ ให้ไปปฏิบัติธรรมปีละครั้ง ทำทานกับโรงพยาบาลสงฆ์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

แบบย่อ ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ควรบูชา พระปางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน และนอกจากนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ พระพุทธชินราช, เสด็จพ่อ ร.5 , พระแม่ลักษมี , เจ้าแม่กวนอิม , พระแม่อุมาเทวี , รูปปั้นหนู และ นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันศุกร์ การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ ให้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ นั่งสมาธิ ทำทานกับเด็กด้อยโอกาส

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

แบบย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ควรบูชาพระปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรบูชาคือ พระพุทธชินราช, เสด็จพ่อ ร.5 , พระแก้วมรกต, พระนารายณ์ , พระพรหม , พญานาคราช และ นอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ท่านควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วย โดย ท่านที่เกิดวันเสาร์ การทำบุญที่เหมาะกับท่านคือ การบูชาองค์เทพทุกวันเสาร์ ทำทานกับโรงพยาบาล โรคจิต โรคประสาท กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด

บทสวดมนต์ประจำวันเสาร์ สวด 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

แบบย่อ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

ที่มา : วัดป่ามหาชัย จ.นครพนม

บูชาพระ

สรุป..บูชาพระ โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ด้วยพระปางอะไร จึงเหมาะสมกับเรา

และนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆ มาฝากกันสำหรับคนที่ต้องการบูชาพระ ตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อนๆ ก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการประพฤติดี คิดดี หากทุกสิ่งส่งเสริมกัน บุญของเราก็จะยิ่งส่งผลให้เห็นเด่นชัดขึ้นนั่นเอง

เกาะเรื่องเด่น เล่นตำนานดัง เปิดเลขเด่นออนไลน์

แหล่งรวมเลขเด็ด ข่าวดัง เลขทำนายฝัน รวมไว้ที่นี่ Lekdenonline

👉🏻 อ่านต่อเพิ่มเติม