เปิดวิธีตัดกรรม ทำได้ด้วยตนเอง ลบรอยบาปในอดีต คลายทุกข์คลายโศก

เปิดวิธีตัดกรรม ทำได้ด้วยตนเอง ลบรอยบาปในอดีต คลายทุกข์คลายโศก

คุณเชื่อเรื่องของเวรกรรมไหม ? สิ่งที่เราได้ยินเสมอก็คือ กฎแห่งกรรม อย่างคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาก็ระบุไว้ เรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำอะไรแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า เป็นสิ่งที่โยงใยกัน หากใครทำดีไว้ แต้มบุญก็จะสะสมไปในภายภาคหน้า ส่วนใครทำชั่ว ทำสิ่งไม่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกรรม ที่จะส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง ส่วนที่มีคำถามว่า เราจะสามารถตัดกรรม แก้กรรมได้หรือไม่นั้น แอดได้รวบรวมข้อมูลมาให้ดูกัน เผื่อเป็นแนวทางในการตัดกรรมได้บ้าง

เปิดวิธีตัดกรรม ทำได้ด้วยตนเอง ลบรอยบาปในอดีต คลายทุกข์คลายโศก

วิธีตัดกรรม

ขอเกริ่นก่อนว่า กรรมที่ทำไปแล้วในอดีต เราเปลี่ยนไม่ได้ แต่แก้ไขกรรมได้ แก้อย่างไร? เวลาเราทำบาปก็เหมือนเติมเกลือ ทำบุญเหมือนเติมน้ำ ถ้าน้ำน้อยเกลือมากมันก็เค็มจัด วิบากกรรมก็ส่งผลแรง แต่ถ้าเราเติมบุญ คือเติมน้ำลงไปให้เจือจาง ความเค็มก็น้อยลงทุกอย่างจะทุเลาเบาบาง หนักจะเป็นเบา เบาก็หายไปเลย เพราะฉะนั้น การแก้ไขวิบากกรรมในอดีตทำได้ด้วยการสร้างบุญนั่นเอง

สิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีต แล้วเกิดเป็นผลบาปตามมา จะแก้ไขต้องเอาบุญแก้ ให้เราสร้างบุญ ทั้งทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สิ่งนี้ช่วยเราได้อยู่แล้ว ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้นประการสำคัญอย่ามุ่งแต่เพียงว่าจะไปแก้ไขวิบากกรรมในอดีต ที่สำคัญคือต้องระวังอย่าไปสร้างเหตุที่ไม่ดีในปัจจุบันด้วย (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรที่ไม่ดีอย่าทำ

วิธีตัดกรรม ทำได้อย่างไร

1.ถ้าเราเองทำบาปไว้เยอะ บาปกรรมอกุศลไม่ทำอีกอย่างเด็ดขาด อย่าไปเติมกรรมใหม่
2.บาปกรรมอกุศลในอดีต อย่าไปนึกถึง ลืมให้หมด นึกถึงเหมือนเราไปคุ้ยมันขึ้นมา พอเราลืมไม่นึกถึง ก็ทำให้มันมีฤทธิ์น้อยลง อย่าไปเสริมฤทธิ์ให้มัน
3.ตั้งใจสร้างบุญกุศลใหม่ให้เยอะๆ เดี๋ยวบุญใหม่ที่เราสร้างไว้ จะเหมือนกับเติมน้ำ ทำบาปเหมือนเติมเกลือ น้ำจะไปเจือจางเกลือให้อ่อนกำลังลงและหมดฤทธิ์ไปในที่สุด

วิธีตัดกรรม

วิธีการตัดกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ เช่น การใส่บาตร ถือศีล กินเจ ช่วยผู้ที่เดือดร้อน ถวายสังฆทาน สวดมนต์ กราบบิดามารดา ล้วนเป็นมหากุศล การทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้ง เพื่อนำส่งบุญให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น เจริญขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้น หากเราทำบุญ ตั้งใจตัดกรรมให้ท่องดังนี้

“ตั้งนะโม 3 จบ”

ข้าพเจ้า…..ชื่อตัวเอง…..นามสกุล………เกิดวันที่……….วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักษ์รักษากาย สังขาร วิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย……บุญที่ทำ……..ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ รวมถึงองค์เทพองค์พรหมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้น และขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงาน การเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญา โภคะ ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมา และ(วิญญาณโปร่งใส)ทุกผู้ทุกคน ศัตรูหมู่มาร มนุษย์ บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี ภรรยา บุตรธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุสลนี้ และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้บัดนี้เถอะ สาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีบารมีสูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิดปัญญาทางธรรม เกิดปัญญาทางโลกทุกคน สมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำ สาธุ….

วิธีตัดกรรม

และที่สำคัญ สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือ อกุศลกรรม 10 ประการ คือ การฆ่าสัตว์ เบียดเบียนรังแกสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น, โกหกหลอกลวง, พูดส่อเสียด ยุยงให้แตกความสามัคคี, พูดคำหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ, โลภอยากได้ของของผู้อื่น, คิดร้าย ปองร้ายผู้อื่น, เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

ทั้งนี้ เมื่อเราไม่ทำอกุศลกรรมบถ 10 ข้อ ก็เหมือนกับว่า เราสร้างเกราะป้องกันตัวเราไว้ดีพอสมควรและถ้าไม่ยุ่งอบายมุขด้วย ถือว่าชีวิตเราปลอดภัย 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรทำให้ถูกต้องในปัจจุบัน และอดีตที่ผิดพลาดทั้งหลายลืมให้หมด นึกแต่เรื่องดี ๆ แล้วตั้งใจทำความดีทุกชนิดอย่างเต็มที่ อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ทำอีกเด็ดขาด ถ้าทำได้อย่างนี้ เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคต

สรุป เปิดวิธีตัดกรรม ทำได้ด้วยตนเอง ลบรอยบาปในอดีต คลายทุกข์คลายโศก

คนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม แอดเชื่อว่า หลายคนก็ย่อมมีบุญ บาป มากน้อยแตกต่างกัน ไม่มีใครจะดี หรือเลว ทั้งหมด ดังนั้น หากจะแก้กรรมที่ทำมา ก็คงต้องหมั่นทำความดี ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น เห็นแบบนี้แล้ว อะไรที่ไม่ดี ก็ให้คิดไตร้ตรองสักนิด ก่อนจะทำบาปลงไป สุดท้ายไม่วายก็ต้องมาแก้กรรมกันทีหลัง

เกาะเรื่องเด่น เล่นตำนานดัง เปิดเลขเด่นออนไลน์

แหล่งรวมเลขเด็ด ข่าวดัง เลขทำนายฝัน รวมไว้ที่นี่ Lekdenonline

👉🏻 อ่านต่อเพิ่มเติม