อันดับดวงดี ปี 2565 ตามตำราญี่ปุ่น รีบเช็กเลย ใครเกิดวันไหน ลำดับที่เท่าไหร่บ้าง

อันดับดวงดี ปี 2565 ตามตำราญี่ปุ่น รีบเช็กเลย ใครเกิดวันไหน ลำดับที่เท่าไหร่บ้าง

มาดูกันเลยจ้า อันดับดวงดี 2565 จากตำราญี่ปุ่น เช็กได้เลยว่าใครที่เกิดวันไหน จะโชคดีเป็นลำดับที่เท่าไหร่ เพราะก่อนจะขึ้นปีใหม่ 2565 ดวงชะตาของเราก็มีการเปลี่ยนปลงไป มีขึ้นมีลงตามจังหวะชีวิต เลขเด่นออนไลน์ได้ลิสต์มาให้ดูกันแล้ว เรียงตามวันเกิดทั้ง 365 วัน คือ

อันดับดวงดี ปี 2565 ตามตำราญี่ปุ่น รีบเช็กเลย ใครเกิดวันไหน ลำดับที่เท่าไหร่บ้าง

อันดับคนดวงดี โชคดีในปี 2565 เรียงลำดับตามวันเกิด

อันดับที่ 1 คนเกิดวันที่ 8 ธันวาคม

อันดับที่ 2 คนเกิดวันที่ 7 กันยายน

อันดับที่ 3 คนเกิดวันที่ 27 ตุลาคม

อันดับที่ 4 คนเกิดวันที่ 14 กันยายน

อันดับที่ 5 คนเกิดวันที่ 26 ตุลาคม

อันดับที่ 6 คนเกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน

อันดับที่ 7 คนเกิดวันที่ 9 กรกฎาคม

อันดับที่ 8 คนเกิดวันที่ 7 เมษายน

อันดับที่ 9 คนเกิดวันที่ 24 กรกฎาคม

อันดับที่ 10 คนเกิดวันที่ 18 ตุลาคม

อันดับที่ 11 คนเกิดวันที่ 30 กรกฎาคม

อันดับที่ 12 คนเกิดวันที่ 6 ตุลาคม

อันดับที่ 13 คนเกิดวันที่ 29 ตุลาคม

อันดับที่ 14 คนเกิดวันที่ 4 สิงหาคม

อันดับที่ 15 คนเกิดวันที่ 29 ธันวาคม

อันดับที่ 16 คนเกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน

อันดับที่ 17 คนเกิดวันที่ 25 กันยายน

อันดับที่ 18 คนเกิดวันที่ 3 เมษายน

อันดับที่ 19 คนเกิดวันที่ 25 ตุลาคม

อันดับที่ 20 คนเกิดวันที่ 13 มีนาคม

อันดับที่ 21 คนเกิดวันที่ 20 ธันวาคม

อันดับที่ 22 คนเกิดวันที่ 18 มิถุนายน

อันดับที่ 23 คนเกิดวันที่ 8 มิถุนายน

อันดับที่ 24 คนเกิดวันที่ 11 กรกฎาคม

อันดับที่ 25 คนเกิดวันที่ 11 กันยายน

อันดับที่ 26 คนเกิดวันที่ 8 สิงหาคม

อันดับที่ 27 คนเกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน

อันดับที่ 28 คนเกิดวันที่ 25 มีนาคม

อันดับที่ 29 คนเกิดวันที่ 29 สิงหาคม

อันดับที่ 30 คนเกิดวันที่ 2 กรกฎาคม

อันดับที่ 31 คนเกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน

อันดับที่ 32 คนเกิดวันที่ 30 ตุลาคม

อันดับที่ 33 คนเกิดวันที่ 10 ตุลาคม

อันดับที่ 34 คนเกิดวันที่ 14 สิงหาคม

อันดับที่ 35 คนเกิดวันที่ 31 ตุลาคม

อันดับที่ 36 คนเกิดวันที่ 26 ธันวาคม

อันดับที่ 37 คนเกิดวันที่ 3 สิงหาคม

อันดับที่ 38 คนเกิดวันที่ 21 ตุลาคม

อันดับที่ 39 คนเกิดวันที่ 30 มีนาคม

อันดับที่ 40 คนเกิดวันที่ 23 มิถุนายน

อันดับที่ 41 คนเกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน

อันดับที่ 42 คนเกิดวันที่ 21 กรกฎาคม

อันดับที่ 43 คนเกิดวันที่ 10 สิงหาคม

อันดับที่ 44 คนเกิดวันที่ 7 มิถุนายน

อันดับที่ 45 คนเกิดวันที่ 12 มิถุนายน

อันดับที่ 46 คนเกิดวันที่ 20 กรกฎาคม

อันดับที่ 47 คนเกิดวันที่ 8 มกราคม

อันดับที่ 48 คนเกิดวันที่ 18 เมษายน

อันดับที่ 49 คนเกิดวันที่ 3 พฤษภาคม

อันดับที่ 50 คนเกิดวันที่ 19 ธันวาคม

อันดับที่ 51 คนเกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 52 คนเกิดวันที่ 4 มีนาคม

อันดับที่ 53 คนเกิดวันที่ 7 ธันวาคม

อันดับที่ 54 คนเกิดวันที่ 29 มีนาคม

อันดับที่ 55 คนเกิดวันที่ 14 มกราคม

อันดับที่ 56 คนเกิดวันที่ 13 มิถุนายน

อันดับที่ 57 คนเกิดวันที่ 8 กรกฎาคม

อันดับที่ 58 คนเกิดวันที่ 19 เมษายน

อันดับที่ 59 คนเกิดวันที่ 16 สิงหาคม

อันดับที่ 60 คนเกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 61 คนเกิดวันที่ 28 สิงหาคม

อันดับที่ 62 คนเกิดวันที่ 9 เมษายน

อันดับที่ 63 คนเกิดวันที่ 15 กรกฎาคม

อันดับที่ 64 คนเกิดวันที่ 9 มิถุนายน

อันดับที่ 65 คนเกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน

อันดับที่ 66 คนเกิดวันที่ 6 มกราคม

อันดับที่ 67 คนเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม

อันดับที่ 68 คนเกิดวันที่ 1 กันยายน

อันดับที่ 69 คนเกิดวันที่ 1 พฤษภาคม

อันดับที่ 70 คนเกิดวันที่ 24 ธันวาคม

อันดับที่ 71 คนเกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน

อันดับที่ 72 คนเกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 73 คนเกิดวันที่ 4 กันยายน

อันดับที่ 74 คนเกิดวันที่ 14 มีนาคม

อันดับที่ 75 คนเกิดวันที่ 13 กันยายน

อันดับที่ 76 คนเกิดวันที่ 25 สิงหาคม

อันดับที่ 77 คนเกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน

อันดับที่ 78 คนเกิดวันที่ 21 มกราคม

อันดับที่ 79 คนเกิดวันที่ 23 ตุลาคม

อันดับที่ 80 คนเกิดวันที่ 4 ธันวาคม

อันดับที่ 81 คนเกิดวันที่ 12 กรกฎาคม

อันดับที่ 82 คนเกิดวันที่ 8 มีนาคม

อันดับที่ 83 คนเกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 84 คนเกิดวันที่ 26 กันยายน

อันดับที่ 85 คนเกิดวันที่ 31 สิงหาคม

อันดับที่ 86 คนเกิดวันที่ 11 ธันวาคม

อันดับที่ 87 คนเกิดวันที่ 30 กันยายน

อันดับที่ 88 คนเกิดวันที่ 24 มกราคม

อันดับที่ 89 คนเกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน

อันดับที่ 90 คนเกิดวันที่ 9 มีนาคม

อันดับที่ 91 คนเกิดวันที่ 12 มกราคม

อันดับที่ 92 คนเกิดวันที่ 21 มิถุนายน

อันดับที่ 93 คนเกิดวันที่ 10 พฤษภาคม

อันดับที่ 94 คนเกิดวันที่ 24 ตุลาคม

อันดับที่ 95 คนเกิดวันที่ 21 ธันวาคม

อันดับที่ 96 คนเกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 97 คนเกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน

อันดับที่ 98 คนเกิดวันที่ 4 กรกฎาคม

อันดับที่ 99 คนเกิดวันที่ 30 มกราคม

อันดับที่ 100 คนเกิดวันที่ 6 กรกฎาคม

อันดับที่ 101 คนเกิดวันที่ 18 สิงหาคม

อันดับที่ 102 คนเกิดวันที่ 31 มกราคม

อันดับที่ 103 คนเกิดวันที่ 8 กันยายน

อันดับที่ 104 คนเกิดวันที่ 13 ธันวาคม

อันดับที่ 105 คนเกิดวันที่ 14 มิถุนายน

อันดับที่ 106 คนเกิดวันที่ 10 มีนาคม

อันดับที่ 107 คนเกิดวันที่ 20 พฤษภาคม

อันดับที่ 108 คนเกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 109 คนเกิดวันที่ 15 สิงหาคม

อันดับที่ 110 คนเกิดวันที่ 2 เมษายน

อันดับที่ 111 คนเกิดวันที่ 22 กันยายน

อันดับที่ 112 คนเกิดวันที่ 18 มีนาคม

อันดับที่ 113 คนเกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 114 คนเกิดวันที่ 9 ตุลาคม

อันดับที่ 115 คนเกิดวันที่ 2 กันยายน

อันดับที่ 116 คนเกิดวันที่ 15 ธันวาคม

อันดับที่ 117 คนเกิดวันที่ 7 มีนาคม

อันดับที่ 118 คนเกิดวันที่ 13 ตุลาคม

อันดับที่ 119 คนเกิดวันที่ 13 เมษายน

อันดับที่ 120 คนเกิดวันที่ 9 พฤษภาคม

อันดับที่ 121 คนเกิดวันที่ 8 ตุลาคม

อันดับที่ 122 คนเกิดวันที่ 30 มิถุนายน

อันดับที่ 123 คนเกิดวันที่ 6 สิงหาคม

อันดับที่ 124 คนเกิดวันที่ 27 เมษายน

อันดับที่ 125 คนเกิดวันที่ 11 พฤษภาคม

อันดับที่ 126 คนเกิดวันที่ 4 ตุลาคม

อันดับที่ 127 คนเกิดวันที่ 3 มีนาคม

อันดับที่ 128 คนเกิดวันที่ 23 มกราคม

อันดับที่ 129 คนเกิดวันที่ 16 เมษายน

อันดับที่ 130 คนเกิดวันที่ 7 กรกฎาคม

อันดับที่ 131 คนเกิดวันที่ 25 พฤษภาคม

อันดับที่ 132 คนเกิดวันที่ 2 พฤษภาคม

อันดับที่ 133 คนเกิดวันที่ 7 มกราคม

อันดับที่ 134 คนเกิดวันที่ 18 มกราคม

อันดับที่ 135 คนเกิดวันที่ 5 มีนาคม

อันดับที่ 136 คนเกิดวันที่ 15 ตุลาคม

อันดับที่ 137 คนเกิดวันที่ 3 ตุลาคม

อันดับที่ 138 คนเกิดวันที่ 19 สิงหาคม

อันดับที่ 139 คนเกิดวันที่ 24 เมษายน

อันดับที่ 140 คนเกิดวันที่ 5 กรกฎาคม

อันดับที่ 141 คนเกิดวันที่ 12 มีนาคม

อันดับที่ 142 คนเกิดวันที่ 21 กันยายน

อันดับที่ 143 คนเกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 144 คนเกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน

อันดับที่ 145 คนเกิดวันที่ 28 กันยายน

อันดับที่ 146 คนเกิดวันที่ 16 กรกฎาคม

อันดับที่ 147 คนเกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 148 คนเกิดวันที่ 1 กรกฎาคม

อันดับที่ 149 คนเกิดวันที่ 2 สิงหาคม

อันดับที่ 150 คนเกิดวันที่ 12 ธันวาคม

อันดับที่ 151 คนเกิดวันที่ 3 ธันวาคม

อันดับที่ 152 คนเกิดวันที่ 18 กันยายน

อันดับที่ 153 คนเกิดวันที่ 15 มีนาคม

อันดับที่ 154 คนเกิดวันที่ 20 ตุลาคม

อันดับที่ 155 คนเกิดวันที่ 13 มกราคม

อันดับที่ 156 คนเกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน

อันดับที่ 157 คนเกิดวันที่ 7 สิงหาคม

อันดับที่ 158 คนเกิดวันที่ 18 กรกฎาคม

อันดับที่ 159 คนเกิดวันที่ 9 กรกฎาคม

อันดับที่ 160 คนเกิดวันที่ 26 มกราคม

อันดับที่ 161 คนเกิดวันที่ 17 สิงหาคม

อันดับที่ 162 คนเกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 163 คนเกิดวันที่ 23 พฤษภาคม

อันดับที่ 164 คนเกิดวันที่ 16 ตุลาคม

อันดับที่ 165 คนเกิดวันที่ 31 มีนาคม

อันดับที่ 166 คนเกิดวันที่ 6 มีนาคม

อันดับที่ 167 คนเกิดวันที่ 10 มกราคม

อันดับที่ 168 คนเกิดวันที่ 28 มิถุนายน

อันดับที่ 169 คนเกิดวันที่ 16 พฤษภาคม

อันดับที่ 170 คนเกิดวันที่ 25 กรกฎาคม

อันดับที่ 171 คนเกิดวันที่ 2 มกราคม

อันดับที่ 172 คนเกิดวันที่ 20 มกราคม

อันดับที่ 173 คนเกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 174 คนเกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 175 คนเกิดวันที่ 2 ธันวาคม

อันดับที่ 176 คนเกิดวันที่ 23 เมษายน

อันดับที่ 177 คนเกิดวันที่ 17 มกราคม

อันดับที่ 178 คนเกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน

อันดับที่ 179 คนเกิดวันที่ 17 กรกฎาคม

อันดับที่ 180 คนเกิดวันที่ 5 เมษายน

อันดับที่ 181 คนเกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน

อันดับที่ 182 คนเกิดวันที่ 26 มิถุนายน

อันดับที่ 183 คนเกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 184 คนเกิดวันที่ 5 ธันวาคม

อันดับที่ 185 คนเกิดวันที่ 18 ธันวาคม

อันดับที่ 186 คนเกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน

อันดับที่ 187 คนเกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 188 คนเกิดวันที่ 27 สิงหาคม

อันดับที่ 189 คนเกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน

อันดับที่ 190 คนเกิดวันที่ 17 กันยายน

อันดับที่ 191 คนเกิดวันที่ 30 พฤษภาคม

อันดับที่ 192 คนเกิดวันที่ 27 กันยายน

อันดับที่ 193 คนเกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 194 คนเกิดวันที่ 10 ธันวาคม

อันดับที่ 195 คนเกิดวันที่ 23 กันยายน

อันดับที่ 196 คนเกิดวันที่ 6 พฤษภาคม

อันดับที่ 197 คนเกิดวันที่ 1 เมษายน

อันดับที่ 198 คนเกิดวันที่ 3 มกราคม

อันดับที่ 199 คนเกิดวันที่ 17 เมษายน

อันดับที่ 200 คนเกิดวันที่ 9 สิงหาคม

อันดับที่ 201 คนเกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน

อันดับที่ 202 คนเกิดวันที่ 28 ธันวาคม

อันดับที่ 203 คนเกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน

อันดับที่ 204 คนเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม

อันดับที่ 205 คนเกิดวันที่ 16 ธันวาคม

อันดับที่ 206 คนเกิดวันที่ 20 กันยายน

อันดับที่ 207 คนเกิดวันที่ 19 มีนาคม

อันดับที่ 208 คนเกิดวันที่ 11 มกราคม

อันดับที่ 209 คนเกิดวันที่ 2 มีนาคม

อันดับที่ 210 คนเกิดวันที่ 28 มีนาคม

อันดับที่ 211 คนเกิดวันที่ 12 ตุลาคม

อันดับที่ 212 คนเกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน

อันดับที่ 213 คนเกิดวันที่ 14 กรกฎาคม

อันดับที่ 214 คนเกิดวันที่ 24 มิถุนายน

อันดับที่ 215 คนเกิดวันที่ 5 ตุลาคม

อันดับที่ 216 คนเกิดวันที่ 24 มีนาคม

อันดับที่ 217 คนเกิดวันที่ 31 กรกฎาคม

อันดับที่ 218 คนเกิดวันที่ 28 พฤษภาคม

อันดับที่ 219 คนเกิดวันที่ 26 กรกฎาคม

อันดับที่ 220 คนเกิดวันที่ 10 กันยายน

อันดับที่ 221 คนเกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 222 คนเกิดวันที่ 6 กันยายน

อันดับที่ 223 คนเกิดวันที่ 1 ตุลาคม

อันดับที่ 224 คนเกิดวันที่ 16 มกราคม

อันดับที่ 225 คนเกิดวันที่ 6 เมษายน

อันดับที่ 226 คนเกิดวันที่ 22 ตุลาคม

อันดับที่ 227 คนเกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 228 คนเกิดวันที่ 13 สิงหาคม

อันดับที่ 229 คนเกิดวันที่ 5 สิงหาคม

อันดับที่ 230 คนเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน

อันดับที่ 231 คนเกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 232 คนเกิดวันที่ 27 ธันวาคม

อันดับที่ 233 คนเกิดวันที่ 6 ธันวาคม

อันดับที่ 234 คนเกิดวันที่ 11 ตุลาคม

อันดับที่ 235 คนเกิดวันที่ 13 กรกฎาคม

อันดับที่ 236 คนเกิดวันที่ 19 กรกฎาคม

อันดับที่ 237 คนเกิดวันที่ 18 พฤษภาคม

อันดับที่ 238 คนเกิดวันที่ 19 พฤษภาคม

อันดับที่ 239 คนเกิดวันที่ 10 เมษายน

อันดับที่ 240 คนเกิดวันที่ 20 เมษายน

อันดับที่ 241 คนเกิดวันที่ 24 พฤษภาคม

อันดับที่ 242 คนเกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน

อันดับที่ 243 คนเกิดวันที่ 11 สิงหาคม

อันดับที่ 244 คนเกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 245 คนเกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน

อันดับที่ 246 คนเกิดวันที่ 5 กันยายน

อันดับที่ 247 คนเกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 248 คนเกิดวันที่ 14 ธันวาคม

อันดับที่ 249 คนเกิดวันที่ 21 พฤษภาคม

อันดับที่ 250 คนเกิดวันที่ 9 กันยายน

อันดับที่ 251 คนเกิดวันที่ 17 มีนาคม

อันดับที่ 252 คนเกิดวันที่ 10 มิถุนายน

อันดับที่ 253 คนเกิดวันที่ 11 เมษายน

อันดับที่ 254 คนเกิดวันที่ 25 เมษายน

อันดับที่ 255 คนเกิดวันที่ 27 มิถุนายน

อันดับที่ 256 คนเกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน

อันดับที่ 257 คนเกิดวันที่ 29 กรกฎาคม

อันดับที่ 258 คนเกิดวันที่ 30 เมษายน

อันดับที่ 259 คนเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม

อันดับที่ 260 คนเกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 261 คนเกิดวันที่ 1 สิงหาคม

อันดับที่ 262 คนเกิดวันที่ 25 มกราคม

อันดับที่ 263 คนเกิดวันที่ 9 ธันวาคม

อันดับที่ 264 คนเกิดวันที่ 22 กรกฎาคม

อันดับที่ 265 คนเกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน

อันดับที่ 266 คนเกิดวันที่ 12 สิงหาคม

อันดับที่ 267 คนเกิดวันที่ 22 สิงหาคม

อันดับที่ 268 คนเกิดวันที่ 26 มีนาคม

อันดับที่ 269 คนเกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 270 คนเกิดวันที่ 22 เมษายน

อันดับที่ 271 คนเกิดวันที่ 10 กรกฎาคม

อันดับที่ 272 คนเกิดวันที่ 4 เมษายน

อันดับที่ 273 คนเกิดวันที่ 28 เมษายน

อันดับที่ 274 คนเกิดวันที่ 26 พฤษภาคม

อันดับที่ 275 คนเกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน

อันดับที่ 276 คนเกิดวันที่ 12 เมษายน

อันดับที่ 277 คนเกิดวันที่ 2 ตุลาคม

อันดับที่ 278 คนเกิดวันที่ 21 มีนาคม

อันดับที่ 279 คนเกิดวันที่ 15 เมษายน

อันดับที่ 280 คนเกิดวันที่ 16 มีนาคม

อันดับที่ 281 คนเกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 282 คนเกิดวันที่ 30 สิงหาคม

อันดับที่ 283 คนเกิดวันที่ 31 พฤษภาคม

อันดับที่ 284 คนเกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 285 คนเกิดวันที่ 22 ธันวาคม

อันดับที่ 286 คนเกิดวันที่ 29 พฤษภาคม

อันดับที่ 287 คนเกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 288 คนเกิดวันที่ 17 ธันวาคม

อันดับที่ 289 คนเกิดวันที่ 17 มิถุนายน

อันดับที่ 290 คนเกิดวันที่ 15 พฤษภาคม

อันดับที่ 291 คนเกิดวันที่ 29 กันยายน

อันดับที่ 292 คนเกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 293 คนเกิดวันที่ 20 มีนาคม

อันดับที่ 294 คนเกิดวันที่ 29 มิถุนายน

อันดับที่ 295 คนเกิดวันที่ 30 ธันวาคม

อันดับที่ 296 คนเกิดวันที่ 1 ธันวาคม

อันดับที่ 297 คนเกิดวันที่ 21 เมษายน

อันดับที่ 298 คนเกิดวันที่ 24 กันยายน

อันดับที่ 299 คนเกิดวันที่ 4 มิถุนายน

อันดับที่ 300 คนเกิดวันที่ 22 มกราคม

อันดับที่ 301 คนเกิดวันที่ 1 มิถุนายน

อันดับที่ 302 คนเกิดวันที่ 6 มิถุนายน

อันดับที่ 303 คนเกิดวันที่ 15 กันยายน

อันดับที่ 304 คนเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม

อันดับที่ 305 คนเกิดวันที่ 20 มิถุนายน

อันดับที่ 306 คนเกิดวันที่ 14 พฤษภาคม

อันดับที่ 307 คนเกิดวันที่ 15 มิถุนายน

อันดับที่ 308 คนเกิดวันที่ 5 พฤษภาคม

อันดับที่ 309 คนเกิดวันที่ 26 สิงหาคม

อันดับที่ 310 คนเกิดวันที่ 19 มิถุนายน

อันดับที่ 311 คนเกิดวันที่ 27 มกราคม

อันดับที่ 312 คนเกิดวันที่ 28 มกราคม

อันดับที่ 313 คนเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม

อันดับที่ 314 คนเกิดวันที่ 19 ตุลาคม

อันดับที่ 315 คนเกิดวันที่ 12 พฤษภาคม

อันดับที่ 316 คนเกิดวันที่ 25 มิถุนายน

อันดับที่ 317 คนเกิดวันที่ 1 มกราคม

อันดับที่ 318 คนเกิดวันที่ 13 พฤษภาคม

อันดับที่ 319 คนเกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน

อันดับที่ 320 คนเกิดวันที่ 22 มีนาคม

อันดับที่ 321 คนเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 322 คนเกิดวันที่ 20 สิงหาคม

อันดับที่ 323 คนเกิดวันที่ 28 ตุลาคม

อันดับที่ 324 คนเกิดวันที่ 21 สิงหาคม

อันดับที่ 325 คนเกิดวันที่ 9 มกราคม

อันดับที่ 326 คนเกิดวันที่ 22 พฤษภาคม

อันดับที่ 327 คนเกิดวันที่ 5 มิถุนายน

อันดับที่ 328 คนเกิดวันที่ 7 พฤษภาคม

อันดับที่ 329 คนเกิดวันที่ 19 มกราคม

อันดับที่ 330 คนเกิดวันที่ 22 มิถุนายน

อันดับที่ 331 คนเกิดวันที่ 4 มกราคม

อันดับที่ 332 คนเกิดวันที่ 23 สิงหาคม

อันดับที่ 333 คนเกิดวันที่ 5 มกราคม

อันดับที่ 334 คนเกิดวันที่ 3 กันยายน

อันดับที่ 335 คนเกิดวันที่ 2 มิถุนายน

อันดับที่ 336 คนเกิดวันที่ 23 ธันวาคม

อันดับที่ 337 คนเกิดวันที่ 15 มกราคม

อันดับที่ 338 คนเกิดวันที่ 28 กรกฎาคม

อันดับที่ 339 คนเกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน

อันดับที่ 340 คนเกิดวันที่ 4 พฤษภาคม

อันดับที่ 341 คนเกิดวันที่ 17 ตุลาคม

อันดับที่ 342 คนเกิดวันที่ 7 ตุลาคม

อันดับที่ 343 คนเกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน

อันดับที่ 344 คนเกิดวันที่ 16 กันยายน

อันดับที่ 345 คนเกิดวันที่ 14 เมษายน

อันดับที่ 346 คนเกิดวันที่ 24 สิงหาคม

อันดับที่ 347 คนเกิดวันที่ 11 มีนาคม

อันดับที่ 348 คนเกิดวันที่ 12 กันยายน

อันดับที่ 349 คนเกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน

อันดับที่ 350 คนเกิดวันที่ 29 มกราคม

อันดับที่ 351 คนเกิดวันที่ 3 มิถุนายน

อันดับที่ 352 คนเกิดวันที่ 19 กันยายน

อันดับที่ 353 คนเกิดวันที่ 14 ตุลาคม

อันดับที่ 354 คนเกิดวันที่ 8 เมษายน

อันดับที่ 355 คนเกิดวันที่ 26 เมษายน

อันดับที่ 356 คนเกิดวันที่ 25 ธันวาคม

อันดับที่ 357 คนเกิดวันที่ 31 ธันวาคม

อันดับที่ 358 คนเกิดวันที่ 27 มีนาคม

อันดับที่ 359 คนเกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์

อันดับที่ 360 คนเกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน

อันดับที่ 361 คนเกิดวันที่ 11 มิถุนายน

อันดับที่ 362 คนเกิดวันที่ 23 มีนาคม

อันดับที่ 363 คนเกิดวันที่ 1 มีนาคม

อันดับที่ 364 คนเกิดวันที่ 16 มิถุนายน

อันดับที่ 365 คนเกิดวันที่ 29 เมษายน

ได้รู้กันแล้วว่า อันดับดวงดี 2565 ใครเกิดวันไหน ดวงดีเป็นลำดับที่เท่าไหร่ ต้องขอยินดีด้วยกับผู้ที่มีอันดับต้นๆ ส่วนใครที่อยู่ลำดับท้ายๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเรื่องของดวงเป็นศาสตร์ของความเชื่อ ดูไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ที่สำคัญอยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง จะกำหนดชีวิตของเราให้เป็นแบบไหน แอดเชื่อว่า หากคิดดี ทำดี ชีวิตก็จะดีตามมาจ้า

เกาะเรื่องเด่น เล่นตำนานดัง เปิดเลขเด่นออนไลน์

แหล่งรวมเลขเด็ด ข่าวดัง เลขทำนายฝัน รวมไว้ที่นี่ Lekdenonline

ดูดวงอื่นๆ