บูชาพระแม่กาลี เริ่มต้นทำอย่างไร มาทำความรู้จักประวัติ พร้อมข้อห้าม! สำหรับสายมู

บูชาพระแม่กาลี เริ่มต้นทำอย่างไร มาทำความรู้จักประวัติ พร้อมข้อห้าม! สำหรับสายมู

เข้าสู่เทศกาลบูชาเทพฮินดูกันอีกแล้ว สำหรับปี 2566 นี้ ซึ่งทางวัดแขก เตรียมที่จะจัดงานบูชาเทพต่างๆ ล่าสุดมีกำหนดการออกมาแล้วสำหรับ พิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2566 ที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2566 สายมูที่เคารพบูชา เตรียมตัวให้พร้อมจ้า สำหรับวันนี้ เลขเด่นออนไลน์ เลยจะนำข้อมูลน่าสนใจสำหรับผู้ที่จะบูชาพระแม่กาลี พร้อมกับทำความรู้จักกันในเบื้องต้น ทั้ง ข้อห้ามบูชาพระแม่กาลี หรือ การบูชาพระแม่กาลี ช่วยในเรื่องใด บูชาพระแม่กาลีดีไหม แอดจะมาให้ข้อมูลแบบจัดเต็ม

บูชาพระแม่กาลี ทำความรู้จัก ประวัติพระแม่กาลี ช่วยในเรื่องใด

พระแม่กาลี

พระแม่กาลี คือใคร หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระแม่กาลีนั้นเป็นร่างแปลงของพระแม่อุมาเทวี ที่มีรูปน่ากลัว และคนไทยก็ให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา เมื่อพระองค์ต้องปราบมารมาธู (ที่ยากจะเอาชนะได้) จึงได้ขอพรจากพระศิวะ และบำเพ็ญตบะ จนเกิดเป็นร่างอวตารในนามของพระแม่กาลี ซึ่งมีความเชื่อว่า พระแม่กาลีสามารถปัดเป่าโชคร้าย หรือช่วยเรื่องไสยเวทย์ โดนของ ศาสตร์มืด หากได้ ไหว้พระแม่กาลี จะช่วยให้แคล้วคลาดจากอัปมงคลทั้งปวง

บูชาพระแม่กาลี

ที่มาภาพ : ราชา รวิ วรรมา

ลักษณะของพระแม่กาลี มีผิวพรรณดำขลับ พระพักตร์ดุดัน มี 10 พระกรที่ถืออาวุธสังหาร แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก มีเลือดไหลออกจากปาก สวมพวงกะโหลกที่คอ แต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามนั้น แท้จริงแล้วพระแม่กาลีเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาอารีดั่งมหาสมุทร มอบความรักและความกรุณาให้กับมวลชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คอยปกปักรักษาเหล่าสรรพสิ่งที่ประพฤติดี และทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้น จนได้รับยกย่องว่าเป็นพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล โดยพระแม่กาลีสามารถเปรียบได้กับเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ ซึ่งเป็นปางที่ปราบมารและสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ

บูชาพระแม่กาลี ช่วยในเรื่องใด มีข้อห้ามอะไรบ้าง

ตามความเชื่อของชาวฮินดูนั้น การบูชาพระแม่กาลีจะเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่ง ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของชีวิตไปได้ และสามารถต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย ทำลายอำนาจไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งพระแม่กาลีจะประทานความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และอำนาจให้

อีกทั้งยังคุ้มครองผู้บูชาจากภยันตรายและอุบัติเหตุ ขจัดศัตรูในชีวิต ปราบมารในใจเรา โดยมารในที่นี้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเราที่เราอยากจะปรับเปลี่ยน และสำหรับใครที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น เช่น ทำดีกับใคร เขาไม่ดีตอบ พระแม่กาลีจะช่วยให้คนที่ทำดีได้รับสิ่งดี ๆ รวมทั้งหากใครกำลังเดือดร้อน มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว พระแม่กาลีก็จะช่วยคลายปัญหาให้

โดยพระแม่กาลี เทวีทศมหาวิทยา (Dasha Mahavidya) มีทั้งหมด 10 ปาง ในนิกายตันตระ ประกอบด้วย

  • เทวีกาลี (Kali)
  • เทวีตารา (Tara)
  • เทวีโสฑศี (ลลิตา , ตรีปุระสุนทรี) (Shodashi / Lalita / Tripurasundari)
  • เทวีไภรวี (Bhairavi)
  • เทวีภูวเนศวรี (Bhuvaneshwari)
  • เทวีฉินมัสตา (Chinnamasta)
  • เทวีธูมาวตี (Dhumavati)
  • เทวีภคลามุขี (Bagalamukhi)
  • เทวีมาตังคี (Matangi)
  • เทวีกมลา (Kamala)

พระแม่กาลี

คาถาบูชาพระแม่กาลี

การกล่าวคาถาบูชาสรรเสริญพระแม่กาลี จะต้องกล่าวบูชา พระพิฆเนศ ก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวฮินดู โดยคาถาสามารถท่องได้แบบสั้นและแบบยาว ดังนี้…

คาถาแบบสั้น : “โอม ศรี มะหากาลิกาไย นะมะหะ (ท่อง 3 จบ)” ตามด้วยกล่าวคำอธิษฐานต่าง ๆ ตามใจปรารถนา

คาถายาว : “โอม ชยะตี มหากาลี ชยะตี อาธยะ กาลี มาตา ชยะรูปะ ประจัญทิกา มหากาลิกะ เทวี ชยะตี รักตาสะนะ เราทะระมุขี รุทะรานี อริ โศนิตขะไประ ภะระนี ขัททะคะ ธรณี ศุจี ปาณนี ฯ (ท่อง 1 จบ)” จากนั้นจึงเอ่ยคำอธิษฐานต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

ข้อห้ามพระแม่กาลี

1.ห้ามถวายของคาวโดยไม่มีเหล้า ควรถวายของคาวคู่กับเหล้าเท่านั้น หรือถ้าจะถวายขนมหวาน ก็ไม่จำเป็นต้องถวายเหล้าด้วย ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.ห้ามถวายเนื้อสัตว์ร่วมกับเทพองค์อื่น หากต้องการถวายเนื้อสัตว์ให้พระแม่กาลี เช่น ของคาว อาหารคาว เนื้อสัตว์ ฯลฯ ต้องแยกหิ้งบูชาพระแม่กับเทพองค์อื่น ๆ ห้ามถวายบนหิ้งเดียวกัน เนื่องจากเทพองค์อื่นของฮินดูไม่ทานเนื้อสัตว์ ใครที่จะถวายเนื้อ ควรจัดหิ้งใหม่ให้พระแม่กาลีก่อน

3.ห้ามใช้ผ้าปูหิ้งสีอื่นนอกจากสีแดง เพราะบูชาพระแม่กาลี ควรเลือกสีโต๊ะบูชา ผ้าปู หิ้ง หรือแท่นบูชาที่เป็น “สีแดง” และ “สีดำ” เท่านั้น ซึ่งเป็นสีที่หมายถึงเลือดและการให้กำเนิด

4.ห้ามผิดศีลและประพฤติผิดในกาม เน้นย้ำข้อห้ามสำคัญในการบูชาพระแม่กาลี ก็คือ “ห้ามผิดศีลข้อ 3” หรือประพฤติผิดในกาม เช่น การคบชู้ การคบซ้อน การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามี ฯลฯ เพราะพระแม่กาลีเป็นเทพีที่ยึดมั่นถือมั่นในความรัก เป็นผู้รักเดียวใจเดียว

5.ห้ามลืมนั่งสมาธิวันละหนึ่งครั้ง ถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง โดยต้องสวดมนต์บูชาพระแม่ด้วยคาถาด้วย ซึ่งในภาษาฮินดูจะเรียกพิธีนี้ว่า “ปราณยาม” ซึ่งก็เป็นพิธีที่เหมือนการนั่งสมาธิ โดยให้เรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกยาว ๆ จนเจริญสมาธิได้

สรุป..บูชาพระแม่กาลีดีไหม เริ่มต้นบูชาอย่างไร เช็กข้อห้ามก่อนเริ่มต้น

สรุป การไหวพระแม่กาลี จะช่วยปัดเป่าโชคร้าย ไสยเวทย์ ของไหว้ใช้ ผลไม้ ดอกไม้สีแดงด้วยความที่พระแม่กาลีมีพลังอำนาจมหาศาล คนจึงนิยมบูชาพระองค์ เนื่องจากหากผู้ที่บูชามีจิตใจศรัทธาอันแรงกล้าและประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ พระองค์จะประทานพรให้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะขอพรมากเท่าไร ก็จะสำเร็จดั่งใจหวังทุกประการ แอดหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะบูชาพระแม่กาลีจ้า

เกาะเรื่องเด่น เล่นตำนานดัง เปิดเลขเด่นออนไลน์

แหล่งรวมเลขเด็ด ข่าวดัง เลขทำนายฝัน รวมไว้ที่นี่ Lekdenonline

👉🏻 อ่านต่อเพิ่มเติม