บูชาพระพิฆเนศ เริ่มต้นอย่างไร ปางไหนดี ครบจบที่นี่ ปางไหนเหมาะกับเรา

บูชาพระพิฆเนศ เริ่มต้นอย่างไร ปางไหนดี ครบจบที่นี่ ปางไหนเหมาะกับเรา

ช่วงนี้เรื่องราวของความเชื่อ ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาแรง โดยเฉพาะการบูชาองค์เทพอย่างพระพิฆเนศ ที่เชื่อว่าหากบูชาแล้วจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ และความร่ำรวย ไม่ใช่แค่ผู้ทำธุรกิจหรือค้าขายเท่านั้น แต่พระพิฆเนศยังเป็นองค์เทพที่คนหลากหลายวงการนิยมสักการบูชา จนเป็นที่เลื่องถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ วันนี้เลขเด่นออนไลน์จึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากว่า เราจะเลือกบูชาพระพิฆเนศ ปางไหนดี

บูชาพระพิฆเนศ ปางไหนดี ช่วยเรื่องอะไร มีคำตอบ

บูชาพระพิฆเนศ

หากพูดถึงพระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ นั้น ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สติปัญญา ปัญญา และอุปสรรค์ เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พระองค์ได้รับการบูชาในฐานะผู้ประทานพรและความสำเร็จแก่ผู้ศรัทธา การบูชาพระพิฆเนศสามารถทำได้โดยการทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การถวายเครื่องสักการะ การสวดมนต์ การเจริญภาวนา การนั่งสมาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบูชาพระพิฆเนศด้วยการขอพร อธิษฐาน

เราจะเลือกบูชาพระพิฆเนศ ปางไหนดี โดยในปัจจุบันนี้ พระพิฆเนศมีด้วยกันทั้งหมด 32 ปาง แต่จะได้รับความนิยมในการบูชาอยู่ 5 ปาง ดังนี้

1. พระพิฆเนศปางประทานพร

พระพิฆเนศปางประทานพร มีวรรณสีแดงเข้มเหมือนสีกุหลาบ มี 4 กร ถือเชือกบ่วง สังข์ ตรีศูล และงาหัก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะทั้งสิ้น ในปัจจุบันเป็นปางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเชื่อกันว่า พระพิฆเนศปางนี้สามารถประทานพรให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ

2. พระพิฆเนศปางเสวยสุข

พระพิฆเนศปางเสวยสุข หรือไสยาสน์คเณศ เป็นปางที่พระพิฆเนศกำลังนอนเสวยสุข ในแต่ละกรจะถืองาหักและดอกบัวเอาไว้ หากบูชาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เชื่อกันว่าจะมอบชีวิตที่เป็นสุข กินดีอยู่ดี ไม่ทุกข์โศก ทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยสมบัติพัสถานมากมาย

3. พระพิฆเนศปาง 5 เศียร

ปัญจมุขศเณศ หรือพระพิฆเนศปาง 5 เศียร ปางนี้จะมีด้วยกัน 5 เศียร 10 กร ถือมะม่วง ลูกประคำ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน พวงมาลัย และขนมโมทกะ ซึ่งพระองค์จะประทับอยู่บนหลังสิงโต เพื่อสื่อถึงอำนาจ การปกป้องคุ้มครองบริวาร ไปจนถึงการปกครองของผู้นำ เป็นปางแห่งอำนาจบารมี เหมาะสำหรับผู้บริหาร ทหาร ผู้ทำงานราชการ ตลอดจนเจ้าของกิจการที่ต้องคุมผู้คนมากมาย

4. พระพิฆเนศปางทรงดนตรี

พระพิฆเนศปางทรงดนตรี หรือคีตะคเณศ เป็นปางที่ช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการแสดง ดนตรี ไปจนถึงงานบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ปางทรงดนตรียังเป็นลักษณะของชื่อเสียงโด่งดังและมีคนนับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากอีกด้วย ใครที่ทำงานบันเทิงหรือทำงานด้านนี้ ก็สามารถเลือกไว้บูชากันได้

5. พระพิฆเนศปางทรงหนังสือ

วิทยะคเณศ หรือพระพิฆเนศปางทรงหนังสือ เป็นปางแห่งสติปัญญา องค์ความรู้ ไปจนถึงการศึกษาเล่าเรียน ด้วยเหตุนี้ วิทยะคเณศจึงเป็นปางที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา ไปจนถึงนักวิจัยและครูอาจารย์ทั้งหมด

สำหรับในประเทศไทย พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่หลายสถานที่ เป็นที่เคารพและสักการะของผู้เลื่อมใส แน่นอนว่าหากใครมีโอกาสได้เดินทางไปขอพรถึงที่แล้ว ก็ต้องท่อง “บทสวดพระพิฆเนศ” เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธา บางคนอาจสวดแบบย่อ 108 จบ หรือจะสวดแบบเต็ม จำนวนรอบตามที่สะดวก เช่น 3, 5, 7, 9 รอบจบ เพื่อขอพรเรื่องความสำเร็จ ความร่ำรวย ขอโชคลาภ บันดาลเงินล้านและการปลดหนี้

บูชาพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น
โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

บทสวดพระพิฆเนศ ห้วยขวาง
(ตั้งนะโม 3 จบ)
โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง
พรหมาสะ หะปะตินามะ อาทิกัปเป
สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมังทิสวา
นะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ
จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

บูชาพระพิฆเนศ

สรุป..บูชาพระพิฆเนศห้ามอะไรบ้าง ข้อห้ามควรรู้ไว้ก่อน

สุดท้ายข้อความสำหรับคนที่บูชาพระพิฆเนศที่ควรรู้ไว้าคือ 1.ไม่ทรงโปรดอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ 2.ของที่เคยถวาย “พระพิฆเนศ” แล้ว ไม่ควรนำมาถวายซ้ำ และ 3.ห้ามผิดสัจจะวาจาที่กล่าวไว้กับองค์พ่อพระพิฆเนศเด็ดขาด และนี่ก็เป็นข้อมูลที่เลขเด่นออนไลน์รวบรวมมาฝาก สำหรับการบูชาพระพิฆเนศ อย่างไรก็ตามการบูชาพระพิฆเนศ มีหลายปางด้วยกัน สามารถเลือกบูชาได้ตามความเชื่อศรัทธา ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ศรัทธา และการจะไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยได้นั้น ก็ควรทำควบคู่ไปกับความมานะพากเพียร ประกอบอาชีพสุจริต และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะ

เกาะเรื่องเด่น เล่นตำนานดัง เปิดเลขเด่นออนไลน์

แหล่งรวมเลขเด็ด ข่าวดัง เลขทำนายฝัน รวมไว้ที่นี่ Lekdenonline

👉🏻 อ่านต่อเพิ่มเติม